Pirit (Demir Sülfür- FeS2)

Pirit (Demir Sülfür- FeS2), formülü FeS2 olan, kübik sistemde billurlaşan demir sülfür'dür. Özgül ağırlığı 5-5,02 arasında, sertliği 6-6,5 arasında değişen piritin, billurları metal parlaklığındadır. Elektriği iletir ve ısıtıldığında zayıf bir elektrik akımı üretir. Kavrulma sonunda kükürt dioksit verdiğinden, sülfürik asit üretiminde kullanılır. Tortul kayaçlarda ve başkalaşma kayaçlarında bulunur.

Grup şirketimiz olan Kazdağı Madencilik tarafından yurt dışında bulunan müşterilerin taleplerine göre  0 - 200 mm aralığında sınıflandırarak ürettiği kaliteli pirit cevherini ihraç etmekteyiz.

S:% 45-50

Fe: %40-44,

26

8